Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ดอกราตรี

ราตรีสีเหลือง
ดอกราตรี
ราตรีลักษณะ              
ราตรีเป็นไม้ยืนต้น เปลือกต้นมีสีเทาอ่อนปนขาว แตกกิ่งก้านโค้งลงมาเป็นจำนวนมาก ใบเดี่ยวรูปยาวรี ปลายใบแหลมดอกสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง มีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก กลีบเลี้ยงสีเขียวคล้ายรูปถ้วย กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ดอกย่อยบานไม่พร้อมกัน จะบานช่วงกลางคืน และกลิ่นจะหอมแรงมาก ผลกลมสีขาวขุ่น
สรรพคุณ
ราตรีสีชมพู
               ใบมีฤทธิ์ช่วยรักษาอาการลมบ้าหมู  อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ควรใช้พอประมาณ หากใช้มากไปอาจเกิดพิษและมีอันตรายถึงชีวิตได้  ผลดิบหากทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนอย่างรุนแรง  ผลสุกหากทานเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการใจสั่น ประสาทหลอน วิงเวียนศีรษะ ปากแห้ง ม่านตาขยายและหลับ อาจตายได้
คติความเชื่อ
ราตรีสีขาว
                 ราตรีเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมแรง นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่า หากปลูกต้นราตรีไว้จะทำให้เป็นที่ชื่นชมของเพื่อนบ้านและมักจะมีเพื่อนฝูง
แวะเวียนมาเยี่ยมบ่อย ๆ

ว่ากันว่า หากบ้านนี้มีลูกสวา ลูกสาวบ้านนี้จะมีจิตใจดี พูดจาดี และจะสวยยิ่งขึ้นในเวลากลางคืนจะสวยราวเป็นนางไม้นางตะเคียนเหมือนมีผีบังตา

รายการบล็อกของฉัน