Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ตำนานดอกเบญจมาศ


แม้ว่าเบญจมาศ อาจจะเป็นดอกไม้ที่เราพบเห็นกันเสมอแต่น้อยคนจะรู้ว่า ดอกเบญจมาศ นั้น มีคุณค่าทางจิตใจดอกเบญจมาศ เป็นตัวแทนของสิ่งดีๆ ตามตำนานของเอเซียและยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วย ทำให้ดอกเบญจมาศนั้นได้รับความนิยมมายาวนาน เคียงคู่ภูมิปัญญาตะวันออก นั่นเอง

ถิ่นกำเนิดดั้งเดิม ของ เบญจมาศ เชื่อว่าอยู่ใน ประเทศจีนคนจีนเรียกดอกเบญจมาศ ว่า เก็กฮวย
ส่วนชาวญี่ปุ่นเรียกดอกเบญจมาศ ว่า  คิกุโนะฮานะเป็นตัวแทนความรักความจริงใจและแสงสว่างแห่งความหวังคิกุโนะ เป็นชื่อของ หญิงสาวชาวญี่ปุ่น
ตามตำนานที่เล่าสืบมา
หญิงสาวผู้นี้มีความรักให้กับสามีอย่างลึกซึ้ง
ต่อมา สามีเธอป่วย เธอจึงได้บรวงสรวงถามเทพเจ้าถึงระยะเวลาที่จะได้ครองคู่อยู่กับสามี
ของเธอทันใดนั้น ก็เกิดนิมิตประหลาด
บอกกับเธอว่า
หากเธอสามารถหาดอกไม้ที่มีจำนวนกลีบมากๆมาบูชาเทพเจ้าก็จะทำให้สามีของเธอ มีอายุยืนยาวเท่ากับจำนวนกลีบของดอกไม้นั้นเธอจึงพยายามแสวงหาดอกไม้ที่มีกลีบมากที่สุด
แต่ก็ไม่มีดอกไหนเลยที่มีจำนวนกลีบมากเท่าที่เธอต้องการในที่สุด เธอก็ตัดสินใจเอาดอกไม้ที่มีกลีบมากที่สุดมากรีดให้แต่ละกลีบเป็นฝอยยาวจนกลายเป็นดอกไม้ที่มีกลีบนับไม่ถ้วนเทพเจ้าเห็นความตั้งใจจริง ของ คิกุโนะจึงบันดาลให้สามีเธอหายป่วย และอยู่ครองคู่กับเธอไปชั่วกาลนาน

ดอกเบญจมาศ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความดีงามอันเป็นมงคลแม้แต่ตราจักรพรรดิญี่ปุ่น ก็เป็นรูปดอกเบญจมาศ 16 กลีบนอกจากนี้ เชื่อกันว่า เบญจมาศ มีสรรพคุณ เป็นยาอายุวัฒนะ
หากนำดอกเบญจมาศใส่ในถ้วยเหล้าสาเกแล้วดื่มเหล้าสาเก ในวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 (เดือนตุลาคม)จะทำให้เราคงความหนุ่ม สาว ไว้ได้ตลอดกาลเลยทีเดียวด้วยความสวยงามโดดเด่น  และมีตำนานที่น่าชื่นชมทำให้ดอกเบญจมาศได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกในอังกฤษ นั้น ดอกเบญจมาศ เป็นดอกไม้ประจำเดือน พฤศจิกายน

เบญจมาศ พันธ์ดอกสีขาว ขนาดเล็ก กลิ่นหอม
ที่นำมาตากแห้ง แล้วต้มน้ำร้อนดื่ม เรารู้จักกันดี คือ น้ำเก็กฮวยมีสรรพคุณ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ แก้อ่อนเพลียเป็นยาชูกำลัง และ บำรุงหัวใจ ได้เป็นอย่างดีนี่แหละครับ ดอกเบญจมาศ ดอกไม้ที่สวยงามและสดใส

คุณล่ะครับ มีดอกเบญจมาศ ไว้ที่บ้านแล้วเดยดื่มน้ำเก็กฮวย จากดอกเบญจมาศ กัน หรือยัง?

รายการบล็อกของฉัน