Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ตำนาน ดอกทานตะวัน

ตำนานดอกทานตะวัน
(ภาพประกอบ)
ดอก ทานตะวัน
ณ โบสถ์ที่ถูกปิดตายมานานนับปีหากผู้ใดพบเห็นคงสะท้อนใจดวงจิต

หญิงงามผู้นี้มีนามว่าไคลธี สาเหตุที่นางถูกกักขังอาจเป็นเพราะความงามที่ไม่มีหญิงใดมาเทียบเทียมหรือ เพราะความใจดำของบิดาที่สั่งปิดตายยังสถานที่ที่นั่นโดยไร้ความเมตตาปราณี นางได้จำใจนิ่งอดทนอดกลั้นกับการที่ต้องถูกจองจำอย่างไร้อิสรภาพ

แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อนางสำรวจรอบ ๆ เพราะปัญญาอันเฉียบแหลม

กลางทุ้งหญ้าเขียวขจีซึ่งขณะนั้นโบสถ์
และทุกๆการลงทัณฑ์เช่นไรนางมิเคยกลัว

เจ้าหญิงไคลธีตัดสินใจหนีออกจากการพันธนาการตลอด ชีวิตด้วยความรู้สึกที่มั่นคงต่อเทพอะพอลโลที่นางได้เฝ้ามองมาตลอด ถึงแม้จะไม่อยู่ในสายตาแต่เพราะความรักที่เปี่ยมล้นดวงจิตนางจึงตั้งมั่นอธิ ฐานต่อทวยเทพบนฟากฟ้า ด้วยความรักที่นางมอบให้ชายคนหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจตลอดมา หากเธอลับลาไปขอให้เธอได้เป็นทวยเทพแห่งผกา ที่ตั้งมั่นอยู่ตราบสิ้นแสงอัจจิมาตลอดกาล
หากขอให้เส้นผมนุ่มสีทองผ่องอำพันเป็นกลีบดอกเหลืองดวงอาทิตย์นั้นไม่อาจผลักไส ขอเพียงสถิตอยู่ในดวงหทัยเทพอะพอลโลจอมใจข้าตลอดไปด้วยเทอญ

หลังจากเจ้าหญิงไคลีสิ้นลมด้วยความรักและความภักดีตลอดกาล

ดอกทานตะวันจึงเปรียบเสมือนดอกแห่งความรักที่ซื่อ สัตย์และมั่นคงหากมอบดอกทานตะวันให้คนรักคน ๆ นั้นก็คือคนที่เราจะรักและซื่อสัตย์ไปตลอดกาล เฉกเช่นนางไคลธีที่รักดวงอาทิตย์ของเธอตราบสิ้นนานเท่านาน

เครดิต: PurplERosE @ 83Line


รายการบล็อกของฉัน