Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ดอก กระดังงา

ดอกกระดังงา
(ภาพประกอบ)
กระดังงา
ดอกกระดังงากระดังงามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ากระดังงา Hook.fet TH อยู่ในวงศ์ Annonacwae มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นดังนี้กระดังงาใบใหญ่กระดังงาใหญ่ <ภาคกลาง> สะบันงาต้น <ภาคเหนือ> กระดังงาจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นตรงสูงเปลือกต้นเกลี้ยง สีเทากิ่งก้านมีขนาดเล็กแตกออกจากลำต้นดอกใหญ่ออกรวมกัน 3-6 ดอกดอกอ่อนจะมีสีเขียวมีกลิ่นหอม ขอบกลีบหยักเป็นคลื่น ๆ ผลรูปยาวรีอยู่รวมกันมีสีเขียวเข้มผิวมันเมื่อแก่จัดจะมีสีดำ
สรรพคุณส่วนที่นำมาใช้เป็นยาคือดอกที่แก่จัด อะซิติกฟอร์มิ valerianic, เมธิลกรด benzeoic แอลกอฮอล์เบนซิล อ่อนเพลียบำรุงโลหิตบำรุงธาตุบำรุงหัวใจ ชื่อ "น้ำมันกระดังงา" เทียนอบเพื่อใช้อบน้ำทำน้ำอบไทยใช้น้ำไปคั้นกะทิหรือทำข้าวแช่เมื่อรับประทานแล้วจะมีกลิ่นหอมให้ความรู้สึกสดชื่น
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อวิทยาศาสร์สายหยุด Lour
ตระกูล Annonaceae
ชื่อสามัญ Desmos
ลักษณะทั่วไป หรือกิ่งอื่น ๆ ไปได้ไกล กิ่งอ่อนจะมีสีน้ำตาลและมีขนอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมโดยทั่วไปส่วนกิ่งแก่นั้นจะมีสีดำเป็นมันไม่มีขนใบใบจะออกสลับกันตามข้อต้นใบจะเป็นใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมรูปหอก ใบด้านบนเรียบส่วนด้านล่างจะมีขนขอบใบเรียบไม่มีจัก ออกแบบตามขอต้นโคนก้านใบ และเมื่อบานจึงจะเป็นสีเหลืองดอกจะห้อยลงดอกมีขนาดเล็กมีกลีบดอก 5-6 กลีบแบ่งเป็ฯ 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบและมีกลีบเลี้ยง 3 กลีบ ๆ ลดความหอมลง
ฤดูกาลออกดอกสายหยุดจะออกดอกตลอดปี
การปลุกสายหยุดมีวิธีการปลูก 3-4 ปีจึงจะให้ดอก

รายการบล็อกของฉัน