Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

กาแลนธัส หรือ Snowdrop

กาแลนธัส
กาแลนธัส หรือ Snowdrop
หรือรู้จักกันในชื่อง่ายๆ ว่า หยาดหิมะ เป็นหนึ่งในดอกไม้ชนิดแรกๆ ที่บานในฤดูใบไม้ผลิ จนได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่บานตอนปลายฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว
ดอกหยาดหิมะมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณส่วนใหญ่ของยุโรป ตั้งแต่เทือกเขาพิเรนีสทางตะวันตกไปยังฝรั่งเศส เยอรมนี โปแลนด์ อิตาลี ตอนเหนือของกรีซ และตุรกีในยุโรป

หยาดหิมะทุกสายพันธุ์เป็นพืชยืนต้นที่ปลูกจากหัว เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินั้น ดอกหยาดหิมะจะพร้อมใจกันเบ่งบาน กลายเป็นพรมสีขาวปูท่ามกลางธรรมชาติ

รายการบล็อกของฉัน