Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ดอกระฆัง Canterbury Bells

Campanula medium
ระฆังแคนเตอร์บรี หรือเรียกง่ายๆ ว่า ดอกระฆัง ( Canterbury Bells หรือ Campanula medium) เป็นไม้ดอกวงศ์พระจันทร์ครึ่งซีก สกุล Campanula ระฆังแคนเตอร์บรีอาจจะเป็นได้ทั้งทั้งพืชปีเดียว หรือ พืชสองปี แพร่กระจายทั่วไปทางใต้ของทวีปยุโรป และทางเหนือของทวีปอเมริกา
ดอกมีลักษณะเป็นรูประฆังหรือกระดิ่งซึ่งทำให้ได้รับการขนานนามว่า “Campanula” ที่แปลว่าระฆังในภาษาอิตาลี สีของดอกก็อาจจะเป็นสีน้ำเงิน, ม่วง, ม่วงแดง หรือขาว แต่สีที่พบบ่อยจะเป็นสีม่วงน้ำเงิน

ความสูงประมาณ 2 ถึง 3 ฟุต ถ้าปลูกในสวนให้สวยก็ควรจะปลูกเป็นกลุ่มใหญ่ตามขอบหรือท่ามกลางพุ่มไม้ ชอบอากาศเย็นหรืออุ่นไม่เหมาะกับอากาศร้อนหรือแห้ง ในภาษาดอกไม้ระฆังแคนเตอร์บรีเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกในบุญคุณ
ปลูกโดยการเพาะเมล็ดใช้เวลาระหว่าง 14 ถึง 21 วันจึงงอกเป็นต้น ชอบที่ร่มเล็กน้อยถึงมีแดดและดินที่การระบายน้ำดี 
นิยมใช้เป็นดอกไม้ตัดในการตกแต่งได้ดี คนเลี้ยงผึ้งบางรายก็จะปลูกระฆังแคนเตอร์บรีเพื่อทำให้น้ำผึ้งมีรสหวานจัด
Canterbury Bells

รายการบล็อกของฉัน