Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

Spiral Grass สายพันธุ์พืชแปลกๆ

Spiral Grass สายพันธุ์พืชที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อน
ปัจจุบันนี้การปลูกต้นไม้ในที่ร่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะสายพันธุ์พืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทะเลทราย ซึ่งพืชเหล่านี้ต้องการน้ำน้อย และมีความอดทนต่อสภาพอากาศ
Moraea tortilis หรือ Spiral Grass เป็นสายพันธุ์พืชพื้นเมืองในแถบนามิเบียและแอฟริกาใต้ เป็นพืชที่สามารถทนต่อสภาพที่แห้งแล้งได้ดี ใบของมันจะม้วนเป็นเกลียว แต่ละใบมีขนาดความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
ปัจจุบัน Spiral Grass ถือเป็นหนึ่งในไม้ประดับที่ได้รับความนิยม โดยจะปลูกในกระถาง รวมไปถึงปลูกในตะกร้าแขวนประดับ

รายการบล็อกของฉัน