Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

Oak Alley Plantation หนึ่งในอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก

Oak Alley Plantation หนึ่งในอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยที่สุดในโลก
Oak Alley Plantation สวนโอ๊คแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ชุมชน Vacherie รัฐลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา สวนแห่งนี้เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดในแถบนี้ มีต้นโอ๊คที่ปลูกมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
โดยต้นโอ๊คเรียงรายสองข้างทางยาวกว่า 240 เมตร เกิดเป็นอุโมงค์ที่สวยงาม จนถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอุโมงค์ธรรมชาติที่มีความสวยอันดับต้นของโลก

โอ๊กเป็นไม้ประจำชาติของหลายประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันโบราณ 
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ต่อมาเป็นต้นไม้ประจำชาติของเยอรมนี กิ่งโอ๊กยังพบในเหรียญของเงิน สกุล มาร์กเยอรมัน และ ยูโร
Oak Alley Plantation 

รายการบล็อกของฉัน