Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

Ice Cream Tulip ดอกทิวลิปหน้าตาสุดแปลก

Ice Cream Tulip ดอกทิวลิปหน้าตาสุดแปลก
Ice Cream Tulip เป็นสายพันธุ์ทิวลิปที่ได้รับการผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ และเคยได้รับรางวัลการประกวดพันธุ์ไม้ ได้รางวัลในฐานะพันธุ์ที่แปลกใหม่
ลักษณะต้นมีความสูง 12-16 นิ้ว ดอกของมันบริเวณที่อยู่ตรงกลางจะเป็นสีขาว รอบๆสีชมพู ลักษณะคล้ายกับไอศกรีมจนกลายเป็นที่มาของชื่อ จะออกดอกในช่วงเดือนเมษายนไปถึงเดือนพฤษภาคม

ทิวลิป  ถือเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ มีอยู่หลายสี ดอกทิวลิปจะปลูกได้ต้องใช้อุณหภูมิที่เหมาะสม คือไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ดอกทิวลิปจะบานในฤดูใบไม่พลิ ต้นมีความสูงประมาณ 28 นิ้ว เป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงาม หลากหลายสี  และยังมีการผสมสายพันธุ์ใหม่ๆอยู่ตลอดมา
โดยทั่วไปแล้วทิวลิปเป็นพืชที่ปลูกจากหัว ลักษณะหัวคล้ายหัวหอม นอกจากนี้การปลูกสามารถทำได้จากการเพาะเมล็ดหรือการปลูกจากหน่อที่แตกออกจากหัวแม่ แต่ถ้าปลูกจากเมล็ดก็จะใช้เวลาประมาณระหว่าง 7 ถึง 12 ปี จึงจะได้ดอก
Ice Cream Tulip

รายการบล็อกของฉัน