Custom Search

บทความที่ได้รับความนิยม

Translate

ทุ่งดอกไม้ที่น่าเที่ยวของประเทศไทย

ทุ่งดอกไม้เสน่ห์ และสีสันความงามของธรรมชาติ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตที่ผลิดอกออกตามฤดูกาลให้เราได้ชื่นชมความ งามเพีย งปีละครั้ง ข้อมูลทุ่งดอกไม้ที่เรานำเสนออาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกหลงเสน่ห์ การท่องเที่ยวบ้านเรามากยิ่งขึ้น
1. ทุ่งทานตะวัน
(ภาพประกอบ)
เทศกาลเที่ยวทุ่งทานตะวันเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง ราวกลางเดือนมกราคม
ทุ่งดอกทานตะวัน แหล่งใหญ่อยู่ที่ จังหวัด ลพบุรี มีการปลูกทานตะวันมากที่สุดใน ประเทศไทย
คือ ประมาณ 200,000 – 300,000 ไร่ เหตุผลหลักของการปลูกดอกทานตะวันเพื่อใช้เมล็ดทาน-
ตะวันในการสกัด ทำน้ำมันปรุงอาหาร หรือ อบแห้ง เพื่อรับประทาน หรือ ใช้เป็นส่วนผสมของ
เครื่อง สำอาง ทานตะวันเป็นพืชทนแล้ง เกษตรกรนิยมปลูกแทนข้าวโพด เมล็ดทานตะวันมีคุณค่า
ทางโภชนาการ และยังสามารถเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพส่งเสริมได้อีกด้วย จึงทำให้ได้ผลผลิต คือ น้ำผึ้ง
จากดอกทานตะวันอีกทางหนึ่ง โดยแหล่งที่ปลูกทานตะวัน จะกระจายอยู่ทั่วไปในเขต อำเภอเมืองอำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล
พื้นที่ ที่ปลูกเป็นจำนวนมาก ได้แก่ บริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง ด้วยความสวยงามของ ดอกทานตะวันที่แลดูเป็นทุ่งสุดลูกหูลูกตา จึงทำให้นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวและถ่ายภาพ อำเภอมวกเหล็กสระบุรี ก็เป็นอีกแห่งทีปลูกดอกทานตะวันเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดลพบุรี
การเดินทาง จาก ลพบุรี ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน (ลพบุรี-สระบุรี) ถึงกิโลเมตรที่ 4 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3017
( ทาง ไปตำบลโคกตูม) ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าวัดเวฬุวัน (ด้านซ้ายมือ) เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงทุ่งทานตะวัน
สำหรับรถโดยสารประจำทาง มีรถสองแถวลพบุรี – วังม่วง ผ่านทางเข้าวัดเวฬุวัน รถออกจากสถานีขนส่งลพบุรี ระหว่างเวลา 06.00 – 17.30 น.
นอกจากนี้ยังมีแหล่งปลูกทานตะวัน กระจัดกระจายไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอพัฒนานิคม บริเวณช่องสาริกา ( เข้าทางวัดมณีศรีโสภณ )
ริมทางหลวงหมายเลข 21 หรือ ท่านสามารถท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันได้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทรศัพท์ 02-223-7010 หรือ 1690

2. ทุ่ง ดอกกระเจียว
(ภาพประกอบ)
ฤดู กาลท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวเริ่มประมาณเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม
แต่ ช่วงที่สวยสดและเหมาะกับการถ่ายรูปที่สุดคือเดือนมิถุนายน กระเจียวเป็นพืชล้มลุกประเภทหัวพบเป็นพันธุ์ไม้ประจำถิ่นที่ขึ้น มากที่สุดในประเทศไทย ดอกกระเจียวจะขึ้น และบานเป็นสีชมพู
อมม่วงในช่วง ต้นฤดูฝนเท่านั้น ทุ่งดอกกระเจียวสีชมพู แหล่งใหญ่อยู่ที่ จังหวัดชัยภูมิ คือ
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม : แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกจากทุ่งดอกกระเจียวคือ
ลาน หินงาม 10 ไร่ เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นรูปลักษณ์แตกต่างกัน สามารถ
จินตนาการ เป็นรูปต่าง ๆ เช่น หินรูปตะปู รูปเรด้าร์ รูปแม่ไก่ รูปถ้วยฟีฟ่า ฯลฯ ลานหินหน่อ และ
จุดชมวิวสุด แผ่นดิน เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของ อุทยาน แห่งชาติ ป่าหินงาม ( 846 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง)ซึ่งเกิดจากการยกตัวของ
พื้นที่เป็นที่ราบสูง ภาคอีสาน จึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ทำให้ ้เรียกบริเวณนี้ว่า " สุดแผ่นดิน " ณ จุดนี้จะเห็นทิวทัศน์ของสันเขาพังเหย และ เขตพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าซับลังกา จุดชุมวิวนี้อยู่ทางด้าน ทิศเหนือ ของที่ ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

การ เดินทางโดยรถยนต์ จากกรุงเทพฯ เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่าน จังหวัดสระบุรีไปยังสามแยกพุแค แล้วเลี้ยวขวา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ไปยังบ้านลำนารายณ์ จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เส้นทางลำนารายณ์-ลำสนธิ-เทพ สถิต-
หนองบัวโคก-นครราชสีมาเดินทางจากบ้านลำนารายณ์ประมาณ 48 กิโลเมตร ก่อนถึงที่ทำการอำเภอเทพสถิตประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอำเภอหนอง-
บัวระเหว ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะ ทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงทางแยกซ้ายมือเข้าบ้านไร่ ใช้ระยะทางอีกประมาณ 14 กิโลเมตร
ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
นอกจากนี้ยังมีแหล่งปลูก ทานตะวันกระจัดกระจายไปตามเส้นทางที่จะไปอำเภอพัฒนานิคม บริเวณช่องสาริกา ( เข้าทางวัดมณีศรีโสภณ )
ริมทางหลวงหมายเลข 21 หรือ ท่านสามารถท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันได้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
โทรศัพท์ 02-223-7010 หรือ 1690

3. อุทยานแห่งชาติไทรทอง
(ภาพประกอบ)
ครอบคลุมพื้นที่ป่าบน เทือกเขาพังเหยในอำเภอหนองบัวระเหว
เทพสถิต ภักดีชุมพล และหนองบัวแดง มีเนื้อที่ 319 ตารางกิโลเมตร เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ของ
ลำห้วยหลายสายซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำชี สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ผสมกับป่า
เบญจพรรณ มีต้นไผ่รวกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ิที่อุดมสมบูรณ์
์สวยงาม ภายในเขตอุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจคือ น้ำตก ไทรทอง น้ำตกชวนชม ผาพ่อเมือง
ผาหำหด ทุ่งบัวสวรรค์ หรือ ทุ่งดอกกระเจียว จุดชมวิวเขาพังเหย

การ เดินทาง จากตัวเมืองชัยภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 225 ( ชัยภูมิ-นครสวรรค์) ประมาณ
65 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางแยกขวาไปที่ทำการอุทยานฯอีก 7 กิโลเมตร

4. ทุ่งดอกบัวตอง
(ภาพประกอบ)
ช่วงเวลาที่เหมาะสมของการเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองคือเดือนพฤศจิกายน
แหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกบัวตองที่สวยงามขอแนะนำ 2 แห่ง คือ
- ทุ่ง ดอกบัวตองที่วนอุทยานทุ่งบัวตอง อยู่ในท้องที่ บ้านแม่อูคอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ
-ทุ่งบัวตอง เป็น แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดเด่น ที่เป็นทุ่งที่มีดอกบัวตองซึ่งเป็นดอกไม้สีเหลืองขึ้นเป็นจำนวนมาก อยู่บนภูเขาสูง เห็นวิวทิวทัศน ์รอบๆทุ่งบัวตองเป็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงามมาก เริ่มเบ่งบานเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือน ธันวาคม มีอากาศเย็นตลอดปี มีหมอกปกคลุมในตอนเช้า
น้ำตกแม่ยวมหลวง เป็น น้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศใต้ของทุ่งบัวตองอยู่ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอ ขุนยวม 15 กิโลเมตร
น้ำตก แม่สุรินทร์ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์ อยู่ทางทิศเหนือของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 11 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอขุนยวม 37 กม.
โครงการ อนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารี อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ของทุ่งบัวตอง ห่างจากทุ่งบัวตอง 6 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอขุนยวม 32 กิโลเมตร
การเดินทาง รถยนต์ เส้นทางเข้าสู่ทุ่งบัวตองมี 2 เส้น ทาง คือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 201 แยกเข้าทางหลวง
หมายเลข 1263 ไป ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าทางสายบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ไปอีก 14 กิโลเมตร จากอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ตามทางหลวง
หมาย เลข 1263 ( แม่แจ่ม-ขุนยวม) ถึงทางแยกเข้าบ้านนางิ้ว-บ้านหัวฮะ ระยะทาง 76 กิโลเมตร แล้วแยกเข้าไปอีก 14 กิโลเมตร

- ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยหัวแม่คำ จ. เชียงราย บ้านหัวแม่คำเป็นหมู่บ้านชาวเขาที่อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า ในอดีตมีปัญหาเรื่องกองกำลังชนกลุ่มน้อยและขบวนการค้ายาเสพติด ภายหลังมีการผลักดันกองกำลังขุนส่าออกไป จึงเริ่มกลับคืนสู่ความสงบ แต่ยังมีปัญหายาเสพติด แต่เนื่องจากมีทิวทัศน์สวยงามจึงมีการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม โดยเน้นที่ความเป็นทุ่งบัวตองแห่ง จ. เชียงราย
อยู่ในท้องที่ตำบลแม่ สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็น เทือกเขาสูงสลับกันเป็นทอด ๆ มีเทือกเขาสูงซึ่งเป็นจุดแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับสหภาพพม่า สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ
1,300-1,700 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 35-45 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาที่มีดินอยู่ชั้นบนและมีหินโผล่ สำหรับบริเวณน้ำตกจะมีหินขนาดใหญ่บางเล็กบ้างซ้อนทับกันอย่างสวยงาม

น้ำตก และทุ่งบัวตอง บ้านหัวแม่คำ อยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงจึงทำให้มีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดปีจากห้วยสาขา ของน้ำแม่คำ โดยเฉพาะบริเวณห้วยโป่งหลีมีน้ำตก 2 ชั้นสูงประมาณชั้นละ 5-10 เมตร และบริเวณห้วยแม่คำจะมีน้ำตกตามลำห้วยประมาณ 20 จุด สูงประมาณ 1-5 เมตรนอกจากนั้นบริเวณภูเขาซึ่งล้อมรอบหมู่บ้านมีดอกบัวตองขึ้นอยู่ และจะบานสะพรั่งในเดือนพฤศจิกายน

การเดินทาง รถ ยนต ์ เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นถนนลาดยางสี่เลน ถึงอำเภอแม่จัน ระยะทาง 30 กิโลเมตร และจากทางแยกแม่จัน-แม่สลอง เป็นทางลาดยางลาดชันตามแนวไหล่เขาสวยงามมากถึงทางแยกเข้าบ้านเทอดไทย ระยะทาง 23 กิโลเมตร จากทางแยกถึงบ้านเทอดไทยอีก 13 กิโลเมตร ผ่านบ้านนาโต่ บ้านปางมะหันจนถึงวนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำ ระยะทาง 37 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายถึงวนอุทยานน้ำตกหัวแม่คำประมาณ 103 กิโลเมตร

รถประจำทาง ใช้บริการรถสองแถวสีฟ้าสายป่าซาง-เทอดไทย ท่ารถอยู่ที่บ้านป่าซาง มีรถตั้งแต่ 08.00-17.00 น. ค่ารถ 50 บาท จากนั้นต้องเช่าเหมา
รถสองแถวที่ท่ารถตลาดบ้านเท อดไทย (ท่ารถเดียวกัน) มีรถไปเฉพาะหน้าหนาว ค่าเช่าเหมาไปกลับ 1 วันเต็ม 500-600 บาท หากค้างคืนต้องตกลงราคาใหม่

รายการบล็อกของฉัน